Thứ 6 của mình thật vui không cầm lòng được!


Thứ 6 của mình thật vui không cầm lòng được!

cơm gà Ông Ngựa cùng sốt Mai Quế Lộ

Đó là vì:
- Cơm Ông Ngựa được vinh dự phục vụ 30 phần cơm sườn non nướng mật ong vô cùng đặc biệt cho các sếp của một tập đoàn ở quận 2 🤩
- Nhận thành phẩm được bếp làm ra mà mắt mình bừng sáng!!! Vì độ đẹp, độ chỉnh chu của ẻm
- Và đặc biệt hơn là Ông Ngựa luôn khát khao tìm cách làm món ăn ngon hơn, đẹp hơn và tốt cho sức khoẻ, tốt cho môi trường hơn
Vui hơn nữa là khách kể: trước đây các sếp hay ăn ở tiệm A, tiệm B... mà hôm bữa có dịp thử cơm bên Ông Ngựa nên muốn đặt phần cao cấp hơn dùng xem thế nào!
I love Ultimate Food
Mình nghe mà vui biết bao 😀. Và hy vọng các phần ăn hôm nay sẽ làm hài lòng các vị khách quý
I love it ❤️

Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published